Ekenäs Pensionärer

MÖTEN OCH FESTER 2010

 

Ekenäs Pensionärer firade julfest

Ekenäs Pensionärer firade julfest onsdagen den 15 december i festsalen på Stadshotellet.
Närvarande var 120 glada, festklädda och ivriga pensionärer. Det digra programmet bjöd på uppföranden av både egna och utomstående förmågor.

Inlednings- och välkomsttalet hölls av föreningens mångåriga, men nu avgående, ordförande Georg Lång. Han uppmuntrade föreningen till en flitig verksamhet och önskade den tillträdande ordföranden Yngve Nyman ”Lycka till”. Vidare utdelade han Svenska Pensionärsförbundets förtjänsttecken i silver plus diplom åt Saga Westerlund som i tio års tid med framgång lett den s.k. EP-kören. Även Georg Lång själv blev belönad för sitt 6-åriga ordförandeskap med en likadan medalj med diplom.

Efter den här högtidliga inledningen uppträdde EP-kören under ledning och ackompanjemang av Tony Wuorinen och avslutade sitt mycket uppskattade framträdande med den alltid lika vackra och stämningsfulla ”Helga natt” Som socker på botten fick vi ännu höra en julsång, ”Himlen i min famn” framförd av Patricia Korenius.

Härefter följde seniordansarnas glada, livade danser. Man riktigt upplevde att dansarna själva hade roligt hela tiden. Den sista av de tre danserna som uppfördes hette ”Rockin´ around the Christmas tree” och den avslutades med att dansarna faktiskt bildade ett högt träd mitt i salen.

Härefter släcktes belysningen och Ekenäs egen lucia, Märta Westerlund med tärnor och gitarrackompanjatör, Lennart Jern, skred in i salen. Stämningen var högtidlig och varm medan vi njöt av deras fina sånguppträdande.
Julmiddagen som sedan serverades var både riklig och mycket god och man upplevde att alla festdeltagare trivdes tillsammans.

Som sista egentliga programpunkt fick vi njuta av ”Eccas drängar” som fem man starka spelade och sjöng julsånger tillsammans med festdeltagarna. Sällan har vi fått ha så eminenta sångledare på en pensionärsfest, och sångarglädjen och ljudnivån blev därefter.

Till sist hann vi ännu dansa en stund till dragspelsmusik spelad av Nisse Sandström. Han hade förövrigt spelat bakgrundsmusik under hela kvällen, vilket mycket bidrog till den goda stämningen.

M.R.
 

Ekenäs Pensionärer tog in julen med glögg, pyssel och långdans (7.12. 2010)

 

 

Gösta och Kerstin
Berglund julpysslar.

 

 

 

Senaste tisdag samlades Ekenäs Pensionärer till sitt traditionella julmöte. Programmet var denna gång inte inrutat utan julpyssel, långdans och allsång fick ta den tid som behövdes.

Tomtar i långa rader

Efter välomstord av ordförande Yngve Nyman var det dags för julglögg som enligt mångas åsikt tyvärr saknade den lilla knorren.
Julpysslet leddes av föreningens sekreterare Isa Forsbäck. Slutprodukten var en liten tomte med bjällra, träskor och hjärta på magen. Flitiga pysslare åstadkom tomtar i långa rader, mindre villiga pysslare tittade på eller hjälpte till efter bästa förmåga.
Efter allt stillasittande ledde Jutta Aminoff pensionärerna i julens första långdans. Det långa ledet kryssade genom Uncans sal och små pauser blev det bara i Räven raskar över isen. Där gällde det förutom att sjunga både buga som pojkarna och niga som flickorna. En del av de manliga deltagarna hade vissa problem med nigningen men efter en viss övning löpte det hela bra.

Julsånger

EP-körens dirigent Tony Wuorinen satt vid pianot och ledde allsången. Han framförde också ett solonummer där han längtade efter den gammaldags julen så som den firades på Jenny Nyströms tid. Efter att ha sjungit igenom alla de gamla, kära julvisorna var det dags att avsluta i en något högstämdare stil. Psalmen Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt följd av Sista visan avslutade Ekenäs Pensionärers julmöte. Men redan nästa vecka är det dags att träffas igen, då firar föreningen sin julfest på Stadshotellet.

Isa Forsbäck


Passionsspel och höstmöte för Ekenäs Pensionärer (2.11.10)

Senaste tisdag höll Ekenäs Pensionärer ett digert månadsmöte som innehöll både höstmötesförhandlingar, passionsspel och bingo.

Föreningens mångårige ordförande Georg Lång ansåg det vara dags att avgå på grund av många andra uppgifter inom Svenska Pensionärsförbundet. I hans ställe valdes enhälligt Yngve Nyman som tidigare fungerat som viceordförande. Också en del styrelseledamöter förnyades.
I tur att avgå ur styrelsen var Maria Rosenius, Isa Forsbäck och Yngve Nyman samt Solveig Österman som verkat som suppleant. Maria Rosenius och Isa Forsbäck återvaldes. I Yngve Nymans ställe utsågs Bror Westerholm. Ny suppleant blev Ingmar Jönsson.
Övriga medlemmar med ett år kvar av sin mandatperiod är Gun-Maj Aura, Lars Lundström och Karin Söderqvist, Sven Sahlberg forsätter också som suppleant.

Återval blev det av revisorerna Göta Näs och Berit Johansson med revisorssuppleanterna Eva Thölix och Anna-Lisa Lindroth. Medlemsavgiften blev oförändrat 15 €, av denna summa går 10 € till Svenska Pensionärsförbundet. Också budgetförslaget för 2011 godkändes utan anmärkningar.

Många kommittéer

Ekenäs Pensionärer behöver många kommittéer för sin digra verksamhet. Programkommittén består av Maria Rosenius, Birgitta Herrgård, Jutta Aminoff, Ethel Stephan-Sundström och två nya herrar Bengt Nynäs och Karl-Erik Malmsten.
Resekommittén utgörs av Catharina Hindrén. I lotterikommittén verkar Anita Guttesen, Marita Turtiainen, Birgitta Kumén och Ann-Mari Lindström. I kaffekommittén ingår Saga Lundström, Käthy Holmberg, Birgitta Lindblom och Gunnel Westerlund. Dessutom har föreningen ett valberednings-utskott, Birgitta Nyström, Berit Gustafsson och Christina Lindblad.

Passionsspel

Efter höstmötet berättade Ethel Stephan-Sundström om sin resa till passionsspelen i Oberammergau.
Oberammergau ligger i Sydtyskland nära Garmisch-Partenkirchen omgiven av höga fjäll. Spelen uppstod på 1600-talet under trettioåriga kriget då pesten bröt ut. Byn var länge förskonad från sjukdomen men under en marknad lyckades en smittad man undkomma vakterna och en stor del av byns invånare dukade under. De överlevande avgav då ett heligt löfte till Gud att vart tionde år ordna passionsspel som skildrar Jesu liv, lidande och uppståndelse om Gud räddade dem. Så skedde och spelen arrangerades vart tionde år med avbrott för första och andra världskriget. Detta års spel var nummer 41 i ordningen.
Av byns ca 5000 invånare deltar över 2000 i spelen. De medverkande måste antingen ha fötts i Oberammergau eller ha bott där i minst tjugo år. Skådespelarna är i alla åldrar, allt från små barn till åldringar. Också får, åsnor och andra djur medverkar. Det är en stor ära att få medverka i spelen och konkurrensen mellan byborna lär vara stor liksom också en viss avundsjuka hos dem som inte lyckats få en roll.

Isa Forsbäck


Pensionärer från Kyrkslätt och Ekenäs på glad fest (15.10.2010)

Senaste fredag hade Ekenäs Pensionärer gäster från Norra Kyrkslätts pensionärsförening. Över 140 personer mötte upp på festen i Hotel Sea Front.

Både Norra Kyrkslätts pensionärsförening och Ekenäs Pensionärer hör efter en organisationsändring inom Svenska Pensionärsförbundet till förbundets västnyländska avdelning, kallad SPF Västnyland. Och en naturlig del av omorganiseringen är tätare kontakter och fester tillsammans. Föreningarna har mycket gemensamt, båda har intressebevakningen av den svenska servicen på sina agendor.
Allt detta framhöll Ekenäs pensionärers ordförande Georg Lång i sitt hälsningstal.

Det här var och är Ekenäs

Gösta Berglund presenterade i sitt anförande hur den lilla fiskebyn Ekenäs 1546 av Gustav Wasa upphöjdes till stad och beskrev hur staden genom flere kommunsammanslagningar så småningom blev Raseborg. Han hann också presentera flere kända Ekenäsgestalter såsom Dido alias konstapel Viktor Selenius.

Musicals och filmmusik

EP-kören med sin nya dirigent kantor Tony Wuorinen framförde sånger ur flere musicals. När kören sjöng Edelweiss ur Sound of Music och Singing in the rain sjöng många i publiken med för full hals. Tony Wuorinen underhöll också med solosång ur ännu fler musicals, West side Story och South Pacific.

Tungt att komma till Ekenäs

I sitt tacktal framhöll ordförande för Norra Kyrkslätts Pensionärsförening Jan Broman att han för exakt 46 år sedan upplevde en mycket tung bussresa till Ekenäs, han ryckte in i armén. Den 15 oktober 1964 steg han in genom brigadens portar. Trots att Pansar-Petter ansåg honom ha två vänsterfötter klarade han sig så långt att han fick "kvällsare" och kunde beskåda de nätta Ekenäs-flickorna. För att överhuvudtaget komma så långt hade skåp, hår, naglar och uniform granskats. Också gradbeteckningarna skulle sitta som berget. Det här resulterade i att Janne Broman enligt egen utsago hälsade på allt i uniform, både poliser och brevbärare fick handen att flyga upp mot pannan.
"En god kopp kaffe är som bomull för hjärtat" avslutade Jan Broman och överlämnade till värdföreningen en kasse fylld med kaffepaket.

Hurja Piruetti och gammeldans

Hurja Piruetti Ladies framförde några fartfyllda danser och skapade kontrast till Ekenäs Pensionärers egen gammeldansgrupp under ledning av Bruno Lindholm som sirligt introducerade mignon och långsam vals.
Dansen för alla inleddes därefter till tonerna av Boris Westerlunds och Rudolfs Qvarnströms orkester.

Isa Forsbäck
 

Ekenäs Pensionärer firade vårfest med musik och dans (27.5.)

Senaste torsdag samlades Ekenäs Pensionärer till sin traditionella vårfest på Knipan. Trots att duggregnet föll utanför var stämningen hög med tanke på den kommande sommaren.

I samband med hälsningstalet delade ordförande Georg Lång ut Svenska Pensionärsförbundets diplom med förtjänsttecken åt föreningens mångåriga sekreterare Berit Johansson. Berit
var sekreterare i tio år och hade förutom sekreteraruppgifterna också hand om motionsgrupper och resor.

Ekenäs Pensionärers egen kör under ledning av Saga Westerlund hade kvällen till ära fått förstärkning i form av Erik Dannberg på violin och Göran Lundberg på dragspel. Kören framförde flere sånger med temat sommar och den grönskande naturen. Men också vänskapen fick sin egen sång.

Seniordansarna med vårlig klädsel i grönt och vitt framförde skickligt flere danser och avslutade med Drömmen om strömmen.

Efter supén övertogs scenen av inbjudna artister. Den nybildade gruppen Nonette omfattar nio sångare, av dem var sju på plats. Pensionärerna fick höra Bä, bä, vita lamm i en helt ny tappning. Flere sånger hade också här sommartema och gruppen avslutade sitt framträdande med en synnerligen aktuell sång om kaffets nödvändighet. Just då serverades nämligen kaffet!