Ekenäs Pensionärer

Välkommen till Ekenäs Pensionärers webbplats!

Vår förening är ansluten till Svenska pensionärsförbundet. För det regionala samarbetet med övriga föreningar i Västnyland har vi organisationen SPF Västnyland.

Vår verksamhet är till största delen förlagd till Ungdomsgården ("Uncan"), i utrymmen som Raseborgs stad avgiftfritt ställer till vårt  förfogande.

Föreningen grundades år 1973 och har alltså firat sitt 40-årsjubileum.

Våra månadsmöten liksom vårmötet och höstmötet hålls i gymnastiksalen, där det finns c. 130 sittplatser. Utrymmet är i minsta laget men sämja ger rum och hittills har vi alla fått sittplats vid borden. Stadens personal gör salen i ordning till mötena. I Ungdomsgården har vi också tillgång till skåp där vi kan förvara arkiv, lotterivinster, serveringstillbehör osv. Där finns möjlighet för kaffekommittén att koka det kaffe som dricks under den viktiga pausen vid alla våra möten.

Motionssamarbete har Ekenäs Pensionärer med föreningen Topp Trim och Diabetesföreningen i Ekenäs.